Hitta andra med gemensamma intressen på nätet

 

Sociala medier som Facebook svämmar över av olika communityn och grupper där man kan dela med sig av något man vill säga eller där man på olika sätt kan integrera med andra. Det är ett utmärkt tillfälle att nå andra med samma intresse och skapa en gemenskap. På nätet kan även du med ett annorlunda intresse där utövarna är få hitta andra att dela ditt intresse med. Man kan diskutera, skapa olika evenemang och lyfta frågor som man tycker behöver uppmärksammas.

An elderly woman sitting at the table and types on laptop.

Det finns olika former av grupper för alla intressen och smaker. Vissa grupper är öppna där alla kan se både medlemmar och diskussioner, medan andra grupper kan vara slutna eller hemliga och endast medlemmar kan läsa och skriva. Ofta måste man få sitt medlemskap godkänt av exempelvis en administratör, och det kan förhindra att olämpliga personer eller spamkonton tar sig in. Ett spamkonto har till avsikt att antingen bara förstöra eller sprida reklam för någonting, och är alltid oönskade i olika communityn.

Tyvärr händer det att olämpliga grupper bildas, exempelvis hatgrupper och grupper som ägnar sig åt förtal och hot. Även terrorgrupper sprider sin propaganda på internet. Dessa kan bli anmälda och i vissa fall plockas bort, men risken finns alltid att personerna bakom gruppen startar en ny.

Positiva grupper i sociala medier kan vara grupper som skapas av klubbar och föreningar, som sportklubbar, och människor som delar samma intresse. Det kan vara allt från hästar, fiskar eller hundar till stickning, film, bakning eller träning. Många människor använder idag sociala medier på ett positivt sätt, men undersökningar visar att det trots allt är nära hälften av landets befolkning som inte använder sociala medier över huvud taget. Användningen är dock kraftigt åldersrelaterat. Ser man till målgruppen 16-25 år så använder hela 95 % en eller flera former av sociala medier. Den äldre befolkningen använder det i mindre grad. Bland 66-75 åringar är det drygt 38 % som använder den här typen av media. I framtiden kommer förmodligen siffrorna se helt annorlunda ut, då man idag redan från ung ålder får lära sig att använda internet och även sociala medier.

Leave a Reply

mts_best