Storhetstiden för internetcommunitys: 00-talet

Alla skulle kanske inte hålla med om att internetcommunitys hade sin storhetstid på 00-talet. De skulle kunna påpeka att det finns betydligt fler olika typer av sociala medier idag, och att människor tillbringar mer tid på internet och på dessa sociala medier idag än de gjorde på 00-talet. Om man dock endast tittar på de typer av communityn som har den traditionella formen med en profilsida för varje medlem, ett sätt att skicka meddelanden till andra medlemmar och någon form av diskussionsforum och galleri för bilder, är det i princip endast Facebook som uppfyller dessa kriterier. På 00-talet blomstrade dock just denna typ av communityn.

Ett av de allra största i Sverige var Lunarstorm. Lunarstorm startades den 1 januari år 2000 och lades ned den 8 augusti 2010, och upplevde således hela internetcommunityns storhetstid. När det var som störst hade Lunarstorm 1,2 miljoner medlemmar, som till största delen var ungdomar.internet-315799_960_720

Också Playahead växte till att bli en av de största communityna i Sverige, och var under en period den näst största communityn i landet. Playahead startades år 2001, och var på många sätt mycket snarlikt Lunarstorm. En skillnad var dock att man på Playahead kunde betala en viss månadsavgift (mellan 10 och 50 kronor) för att få olika typer av VIP-medlemskap, som medförde vissa extra funktioner på ens profil. Det närmsta man kommer något liknande idag är de företag som betalar för att deras inlägg ska spridas till så många användare som möjligt på Facebook. Om du har en enskild firma, och skulle vilja göra något liknande, men inte har tillräckligt god privatekonomi för att göra sådana investeringar, ska du kontakta Zensum, som är en privat lånerådgivare. Zensum kan således bland annat hjälpa till med att förbättra din ekonomi genom att omförhandla dina lån till bättre villkor.

Ett annat community från 00-talet, som till skillnad från Lunarstorm och Playahead fortfarande är aktivt idag, är Helgon. Helgon skiljer sig också från de två föregående communityna genom att de riktar in sig på en särskild målgrupp, nämligen ”människor med alternativa kläd- och musikstilar som synthare, gothare,  hårdrockare, punkare och närliggande stilar”.

Leave a Reply

mts_best