Sociala medier – bra eller dåligt?

Det har inte kunnat undgå någon att sociala medier inte haft det lätt. Teknologin tog världen med storm och det finns få plattformar som har så många användare som t.ex. Facebook. Det är svårt att minnas hur det var innan sociala medier gjorde sin entré i våra liv. Plattformarna har hjälpt oss med mycket i våra liv, men precis som är fallet med alla nya teknologier, har de även stött på en hel del problem. Men om vi ska tro New York Times, så finns det hopp..

Det pratas mycket om att folk blir beroende och överkonsumerar sociala medier, men är så inte fallet med allt nytt? För er som dricker kaffe – hur var det när ni började? Drack ni kanske alldeles för mycket någon gång och blev koffeinstinna? Det är förstås samma sak med sociala medier. Dessutom är de ett användbart verktyg för många, precis som kaffe är det under mörka vintermånader då det går segt i skolan eller på arbetet. För dem som exempelvis har det lite svårt socialt kan sociala medier vara till stor hjälp. Det gäller att vi tar vara på de positiva saker som dessa teknologier medför. Det gäller att våga försvara dem i samhällsdebatten, även när det uppdagas att de använts för till exempel politisk manipulation. Det i sig ska förstås inte försvaras, men det bör upplysas och informeras om att det hela är ett tveeggat svärd och att det är vårt ansvar att se till att det brukas på ett lämpligt och hälsosamt sätt.

Många verkar också ha det svårt att bete sig som folk på sociala medier. Kanske är det för att man inte är ansikte mot ansikte med dem man skriver till eller pratar med över voice chat. Då är det lättare att säga det där som man aldrig hade sagt annars. Det där man inte hade velat säga om man hade kunnat se hur det så att säga landade i personen det var riktat till. Men detta ser ut att bli bättre, även det. Folk lär sig så sakteligen att bete sig, även på internet. Det handlar kanske om att lära sig förstå att det bakom skärmen sitter en person som är lika mänsklig som den man träffar i affären eller på gatan.

Det är inte bara privatpersoner som har mycket att vinna av att använda sociala medier på ett bra sätt. Företag har fått flera nya, effektiva och väldigt mätbara marknadsföringskanaler tack vare sociala medier. Facebook och Instagram är enorma marknadsföringsapparater med vilkas hjälp företag kan nå en global marknad. Det finns även andra sätt att använda sig av sociala medier i kommersiella syften, som inte bygger direkt på de mer etablerade plattformarna såsom de ovan nämnda. Ett exempel på det är questback, med vilket företag kan ha en kontinuerlig dialog med alla inblandade aktörer. På sikt ger detta god avkastning.

Leave a Reply

mts_best