Skolornas studentportaler och nätverk

Varje universitet och högskola har egna studentportaler för att kommunicera med studenterna som går på skolan. De fungerar som ett intranät för studenter, och de brukar ha flera olika administrativa funktioner som registrering och nedladdning av olika program och dokument. Du kan registrera dig på kurser, göra tentaanmälan, se studieresultat, ladda ner programvaror och mycket annat. De brukar också tillhandahålla e-postadresser till alla studenter, och är ett sätt för studenterna att få kontakt med varandra och sina lärare. De fungerar också som en anslagstavla för olika sociala aktiviteter som anordnas av olika studentkårer och nationer.

Par diskuterar vid dator

För den som vill börja läsa på universitet och högskola gäller det att först komma in. Den största intagningen sker på betyg från gymnasiet, men genom att skriva högskoleprovet ökar man sina chanser betydligt, förutsatt att man får ett bra resultat. Självklart är frågorna nya för varje prov, men en viktig faktor när man skriver är tiden. Genom att skriva gamla prov kan du se vilka delprov du har svårt att hinna med, och få en bättre chans att disponera tiden. här finns facit till högskoleprov från tidigare år, de kan du använda för att träna, och testa dig själv. På så sätt får du också en bild av hur provet går till, och behöver inte vara lika nervös vid det riktiga provtillfället.

Intagning sker i olika kvoter, det kan till exempel vara 60% av platserna går till de som har högst betyg, och 40% går till de som har högst poäng på högskoleprovet. Genom att skriva högskoleprovet är du med i båda grupperna, och ökar alltså dina chanser att komma in. Ibland kan det vara så att flera sökande har samma poäng, då tittar man på både betyg och högskoleprov. Högskoleprovet gäller i fem år, och du söker alltid med ditt bästa prov, så du har inget att förlora på att skriva flera gånger.

Kille vid dator

Ett universitet som deltar i flera olika nätverk är Karlstad Universitet. Näringsliv och universitet i Karlstads nätverk arbetar tillsammans och skapar kontakter både för studenterna och för forskning inom olika områden, främst inom pedagogik och IT som är de främsta utbildningsområdena. Även inom ekonomi inom ramen för Handelshögskolan i Karlstad finns olika nätverk för till exempel mentorprogram och handelsfrukostar. Nätverk är också ett bra sätt att hitta praktikplatser åt studenterna.

Leave a Reply

mts_best